Ut- och fortbildning

Utförligt ut- och fortbildning

1993-1995: SHIATSU-utbildning hos International Macrobiotic Institute i Kiental (Schweiz)

1995: "Att förtstå klientens personlighet" (originaltitel: "Die Persönlichkeit des Klientens verstehen) med Christian Schnabel (CH)

1996: Rörelse- och dansterapiskola med Anneliese Zimmermann (CH); "Contact Improvisation" med Norbert Faller (CH); "Dancing from the inside out" med Margie Gillis (CH)

1997: "Visceral Manipulation" med Dr. Michael Shea (CH)

1998: Ideokinesis med Nancy Topf (USA); Assistent på SHIATSU-utbildningen Assistentin hos International SHIATSU School (ISS) i Kiental (CH); "Regenerations-Energie" med Stanley Lanseloot (CH)

1999: Assistent på SHIATSU-utbildningen ISS Kiental (CH); Seminarier i "Contemporary Dance Technique" med Diane Buttler (DE) och "Somatic Movement Therapy and Body Mind Centering BMC" med Marthe Eddy (DE)

2000-2001: Trager-utbildning (USA och CH) - Medlem ii Trager förbundet Schweiz

2000: "Strukturer, funktioner och känslor" (originaltitel: "Strukturen, Funktionen und Gefühle") med Deane Juhan (CH); "Anatomy and Physiology" med Deane Juhan (USA); "Anatomi och fysiologi" (originaltitel: "Anatomie und Physiology") med Eva-Maria Willach (DE)

2001: "Neurologie och att vara autentisk" (originaltitel: "Neurologie und authentisch sein") med Deane Juhan (CH); "Anatomi och fysiologi" (originaltitel: "Anatomie und Physiologie") med Dr. Maurice Hirsch (F); "Movement Transformation - att öppna hjärtat" (originaltitel: "Movement Transformation - öffnen des Herzens") med Roger Tolle (DE)

2002: "Body-Mind-Centering" i Amherst, Massachusetts (USA) som inkluderade följande kurser: "Ligamentous System", "Fluid System", "Endocrine System", "Nervous System" och "Muscular System"

2003: "Cranio-Sacral-1" med Friedrich Wolf (CH); "Structural Strategies" med Thomas Myers (USA); "Sidoläge" (originaltitel: "Seitenlage") med Roger Tolle (CH)

2003-2004: Akademiskt år/Academic year i "Cranial and general Osteopathy" hos Swiss International College of Osteopathy (CH) som inkluderade följande kurser: "Pelvis/Sacrum", "Pelvis II", "Lower Extremities/Cranial", "Strain/Counterstrain", "Knees", "Lumbar Spine/Bones of the Vault"

2004: "Somatic Explorations: Det gamma-senso-motoriska systemet" (originaltitel: "Somatic Explorations: Das Gamma-Senso-motorische System") med Deane Juhan (CH)

2005: "Cranio-Sacral-Therapy: Viszerale dynamic" med Michael Kern (CH)

2006-2007: Biodynamic Craniosacral Therapy Ausbildung hos Craniosacral Therapy Educational Trust (UK). Internationell certifikat

2008: "Bröstkorgens ryggrad" (originaltitel: "Die Brustwirbelsäule") med Bill Scholl (CH); "Shiatsu och chakraarbete" (originaltitel: "Shiatsu und Chakrenarbeit") med Saul Goodman (CH)

2009: "The embryological foundations of movement" med Bonnie Bainbridge Cohen (USA)

2010: "Viszerale Manipulation" med Jörg Schürpf (CH); "Medellinjen: Mittens väg" (originaltitel: "Die Mittellinie: der Weg der Mitte") med Michael Kern (CH)

2012-2013: "Skolmedicinska grunder" (originaltitel: "Schulmedizinische Grundlagen") hos Da-Sein Institut (CH)

2012: "Dissoziation" med Haines Steve (CH); "The School for the Work" med Katie Byron (USA)

2013: "Hjärtkurs" (originaltitel: "Herzkurs") med Marianne Brunner (CH); "Yin Yoga Foundation" med Sebastian Pucelle (F); "Yin Yoga und Anatomie" med Markus Hennig Giess (D)

2014: "Exploring the path of the Yin Yoga Teacher" med Biff Mithoefer (USA); "Original Yin Yoga, Faszien & Meridiane" med Dirk Bennewitz och Andrea Kubasch (D)

2014: "Primär andning och vätskekropp" (originaltitel: "Primäre Atmung und der Flüssigkeitskörper") med Michael Shea (CH)

2014: "Insight Yoga" med Sarah Powers

2015: "Living Matrix - Beröringsenergin" (originaltitel: "Living Matrix - Die Energie der Berührung") med James Oshmann

2015: "Yin and Yang Yoga Immersion" med Simon Low

2015: "Självbehandling Craniosacral" (originaltitel "Selbstbehandlung Craniosacral") med Daniel Agustoni

2016: "Fascian och de inre organen från ett biodynamiskt perspektiv" (originaltitel: "Die Faszie und innere Organe aus biodynamischer Sicht") med Friedrich Wolf

2016: "Body-Mind-Centering: Resan in i kroppssystemens livskraft" (originaltitel: "Body-Mind-Centering: Reise in die Lebendigkeit der Körpersysteme") med Jeanette Engeler och Helena Nicolao

2016: "Utvigning och fördjupning av Trager-arbetets grundprinciper" (originaltitel: "Erweiterung und Vertiefung der Grundprinzipien der Trager-Arbeit") med Gail Stewart, Gwen Crowell och Bill Scholl

2017: "Kraniosakralterapi hos Burnout" (originaltitel: "Craniosacral Therapie bei Burnout") med Rein Van Der Laan

2018: "Horisontala och vertikala strukturer" (originaltitel: "Waagerechte und senkrechte Strukturen") med Sandra Gubler

2018: "Fascian som andlighetens organ" (originaltitel: "Die Faszie als Organ der Innerlichkeit") mit Jaap van der Wal